Ga naar hoofdinhoud

Archeologische vondst op landgoed Calorama

Begin 2019 stuitten werklieden tijdens herstelwerkzaamheden aan de historische tuinmuur op landgoed Calorama op een verscholen put in de achtertuin van huis Calorama.

Van deze vondst is direct melding gemaakt bij de Gemeente Noordwijk en Erfgoed Leiden en omstreken. Archeologen in opleiding, Barteld de Jong jr. en Carlo Manuels, hebben de gedeeltelijk blootgelegde brokstukken uiterst voorzichtig bestudeerd en hebben geconcludeerd dat het hoogstwaarschijnlijk om een beerput uit de 17een 18eeeuw gaat. Dit is bevestigd door dé kenner op het gebied van beerputten, Dr. Roos van Oosten.

Voordat wc’s werden aangesloten op riolering stond de sanitaire voorziening op een stortkoker die naar een ondergronds reservoir leidde; de beerput. Deze oude beerput is archeologisch interessant; men ving er niet alleen menselijke uitwerpselen in op, maar de put werd ook gebruikt als afvalbak. Archeologen treffen in beerputten vaak grote hoeveelheden huishoudelijk afval aan, zoals: keukenafval en serviesgoed, maar ook botjes, graten, zaden en schillen. Deze vondsten geven een beeld van het dagelijks leven van de vroegere bewoners van een pand en geven informatie over wat men in die tijd at.

Omdat de beerput jarenlang bedekt is geweest met een grote laag zand, is de put waarschijnlijk nog in goede conditie. Toch is het advies van Erfgoed Leiden om de put onaangetast te laten en pas als de technologie toereikend is over te gaan tot nader onderzoek. De beerput zal dan ook niet opgegraven worden, maar weer met aarde worden bedekt om eventueel op een later moment verder onderzocht te kunnen worden.

 

Schets van hoe de beerput er destijds waarschijnlijk uit heeft gezien
V.l.n.r.: Carlo Manuels, Barteld de Jong jr.
Foto’s: Barteld de Jon
g

Back To Top