Ga naar hoofdinhoud

Restauratie en herinrichting Park

De laatste bewoner, H.M. Baron Taets van Amerongen van Renswoude, had al tijdens zijn leven bepaald dat de buitenplaats Calorama als cultuurhistorisch- en natuurmonument in zijn geheel behouden moet blijven.
Hij richtte een stichting op om dit te realiseren. Goede vrienden en vertrouwelingen werden gevraagd zitting te nemen in het stichtingsbestuur. Zij kregen niet alleen de opdracht het landgoed te behouden, maar ook om het beperkt open te stellen voor publiek.

Sinds 2016 wordt door de nieuwe eigenaar, Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, een nieuw beleid ontwikkeld, waarbij de geschiedenis van de buitenplaats, de kleinschalige bijzondere parkaanleg met bijzondere natuurwaarden en een passende vorm van openstelling voor het publiek centraal staan. Zo kunnen omwonenden en geïnteresseerden kennismaken met de geschiedenis, het landschap en het verhaal van Calorama. Bijzonder zijn met name de waardevolle en vooral kwetsbare stinzenbeplanting en de identiteitsbepalende rol die de bloembollen- en kruidenteelt heeft gespeeld in de historie van de buitenplaats.

Om de mogelijkheden tot openstelling te vergroten en het landgoed in ere te herstellen, is het nodig het 5 hectare grote landgoed te herinrichten. Daarnaast heeft een aantal elementen een restauratie nodig. Vanwege de kwetsbaarheid van de vegetatie is permanente openstelling niet wenselijk. Het landgoed wordt opengesteld op een kwalitatieve manier. Dit gebeurt tijdens gegidste wandelingen, de jaarlijkse Jeroensommegang, Open Monumentendag, op aanvraag, maar ook tijdens kunstevenementen op het landgoed.

Beheerplan met streefbeeld

In 2012 is voor Calorama een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geaccordeerd beheerplan opgesteld. Hierin is een streefbeeld opgenomen. De Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen neemt de uitvoering nu actief ter hand. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Blaauwendraat Landschapsverzorging en Marco Hulsebosch Tuinaanleg & Onderhoud. Met hulp van de leerlingen van het Wellantcollege uit Rijnsburg.

Enkele acties:

  • restauratie van de vijver, waarbij een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd
  • restauratie van de haagstructuren en lanen op het terrein
  • versterking zichtlijnen vanaf de openbare weg
  • aanleggen van beplanting en laanherstel
  • herinrichting van het rosarium, de voormalige moestuin en het bollenveld.
Back To Top