Ga naar hoofdinhoud

Landgoed Calorama als voorbeeld in klimaatstresstest voor erfgoed in Zuid-Holland

De vaak kwetsbare natuur op de historische buitenplaatsen en landgoederen en ook de monumentale gebouwen hebben te leiden onder die extreme verschillen in temperatuur en vochtigheid. Droogte kan ook zorgen voor verzilting van de bodem, door omhoog komen van brak grondwater. De oorspronkelijke beplanting is hier vaak niet tegen bestand. Door droogte en daarmee samenhangende lagere grondwaterstanden kan tot slot ook schade ontstaan aan monumentale gebouwen en andere monumentale elementen: zetting of inklinking veroorzaakt scheuren in fundamenten of muren.

Om te weten hoe de situatie is op de verschillende landgoederen en buitenplaatsen werkt de provincie Zuid-Holland in het kader van het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL mee aan monitoring met diverse meetpunten op verschillende locaties. Met de uitkomsten van die monitor kunnen ze op landgoederen en historische buitenplaatsen een klimaatstresstest uitvoeren en zo de knelpunten op het gebied van wateroverlast, verdroging en verzilting in kaart brengen. Hiermee kan worden onderzocht welke maatregelen waar nodig zijn om ons kwetsbare erfgoed te beschermen en te behouden.

Landgoed Calorama als voorbeeld
De informatie over de historische buitenplaats Calorama in Noordwijk in de klimaatatlas van Zuid-Holland illustreert hoe de monitor en klimaatstresstest kunnen worden toegepast.

Lees hier het volledige artikel van Hanneke Nuijten (beleidsmedewerker erfgoed en projectleider erfgoedlijn Landgoederenzone Zuid-Holland) en Astrid de Wit (programmamanager Klimaatadaptatie provincie Zuid-Holland)

Bijschrift foto: Plekken op landgoed Calorama waar water zich verzamelt bij hoosbuien.

Back To Top