Ga naar hoofdinhoud

Sicco de Jong directeur-beheerder Calorama

Het bestuur van de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen deelt met veel genoegen mee dat per 1 januari 2024 een directeur-beheerder is aangesteld. Sicco de Jong zal deze functie gaan bekleden.
Op deze wijze bindt de Stichting veel kennis en ervaring aan Calorama. De afgelopen periode zijn er veel initiatieven genomen op het Landgoed in Noordwijk die permanent aandacht, veel tijd en een verdere professionalisering van de organisatie vragen. De continuïteit en verdere uitbouw van de activiteiten van de stichting zijn met deze professionaliseringsslag goed geborgd.
Sicco zal per gelijke datum zijn bestuursfunctie neerleggen. Het bestuur en Sicco zijn er van overtuigd dat deze stap uitvoering van de doelstellingen van de stichting positief zal beïnvloeden.

Back To Top